ZWCAD+ je kompatibilan, efikasan, interaktivan, kao i prilagodljiva CAD platforma za 2D i 3D dizajn.

 

1. Univerzalana kompatibilnost sa AutoCAD® i Windows® operativnim sistemima

2. Komparacija ZwCAD+ vs. AutoCAD® 2012

3. Osnovne karakteritike ZwCAD-a

4. Napredene karakteristike

5. Veća brzina i stabilnost

6. Prilagođavanje i programiranje ZwCAD-a