Licenciranje

 

Vrste licenci:

Vrsta licenci zavisi da li ćete ZwCAD koristiti na jednom računaru ili u mrežnom okruženju. U sledećoj tabil je prikazana komparacija licenci.


Vrsta Namena Karakteristike Kontrola
Individualna "Stand-Alone" licenca sa kljućem (Dongle) Jedna licenca i jedan product ID instaliran na jednom računaru.

Jedna licenca za jedan račurar.

Product ID i ključ (dongle)
Mrežna licenca Više licenci vezano na jedan product ID i dinamički podeljeno na više računara
Dinamička licenca.
Product ID i mrežni ključ (dongle)
 
Individualna "Stand-Alone" licenca sa ključem (Dongle)

 

Opis:
Individualna "Stand-Alone" licenca na jednom računaru. Potreban je ključ (Dongle).

 

Mrežna licenca
Opis
Centralni server dinamički dodjeljuje licence iz svoje baze licenci preko mreže kada je ZwCAD otvoren na nekom računaru. Kada se program zatvori, server vraća natrag licencu u svoju bazu.
Mrežna licenca nije vezana za određeni računar, tako da se na taj način ostvaruje fleksibilan način rada, ako se program koristi na više računala. Sama licenca ne zavisi od fizičkog preseljenja računara, a i omogućava administratorima jednostavniji pregled upotrebe programa.