Napredne karakteristike

 

 

Publish - izdavanje
Funkcija „Publish“ osigurava jednostavan rad prilikom izrade postavki ispisa (drawing set - DWF). Sa ovom funkcijom se na jednostavan način mogu odrediti postavke za više crteža odjednom, tako je da je dovoljno samo pritisnuti “Publish” taster i odabrane crteže ispisati.

Auto Track – automatsko praćenje
„Auto track“ funkcija objedinjuje dve funkcije zajedno - Polar Tracking i Object Snap. Sa njom se postiže jednostavnija izrada kompleksnijih crteža. Prilikom uključivanja Polar Tracking-a i Object Snap Tracking-a, pojavljuju se vodilice koje pomažu jednostavnijem kreiranju objekata sa točnom pozicijom i sa točnim kutom.

Plot style podrška
Mogućnost promene i postavljanja boje i debljina linija za ispis. ZWCAD ima podršku za .CTB datoteke.

Višejezična podrška u Mtext editoru
Višejezična podrška olakšava jednostavniji rad prilikom unosa ili editovanja teksta.

DXF parcijalni export
ZWCAD omogućava eksportovanje delova trenutno učitanog. Korisna funkcija, ako se ukaže prilika za eksportiranje dela nekog velikog crteža.

WMF podrška
Podrška za WMF (Windows metafile format) . Jednostavno umetanje WMF datoteka u crtež kao blok preko komande Wmfin.

Editiranje referenci i atributa
Editovanje vanjskih referenci i modifikacija blok elemenata iz drugih crteža koji su umetnuti u trenutni crtež.

Quick Select – brzi odabir
Jednostavni izbor elemenata crteža po željenim postavkama, npr. elementi iste boje.

Quick Leader funkcija
Za jednostavno i brzo postavljanje oznaka i napomena.

Mline & Mledit
Multi-line je jednostavan izbor specijalnih elemenata na crtežu koji se sastoje od više paralelnih linija. Postoji mogućnost kreiranja vlastitih stilova i njihovo snimanje za buduću uporabu.

Arctext
Ispis teksta po definisanoj krivini.

Unaprjeđena
Trim funkcija Trim funkcija osim klasičnog trimovanja omogućava i trimovanje šrafura ili kota.

Definiranje desne tipke miša
Desni taster miša može biti definisan prema potrebama korisnika za jednostavniji i brži rad.