Osnovne karakteristike

 

 

DWG/DXF podrška (2.5 - R14 - 2010)

ZwCAD-ov pretpostavljeni format datoteke je DWG, tako da ako otvarate postojeću DWG datoteku nema nikakve konverzije i gubitaka podataka. ZwCAD takođe pruža veliku kompatibilnost sa AutoCAD® komandama, a takođe i veliku kompatibilnost sa programskim delom API-ja kao što su AutoLISP-ovi i ADS. Ukratko, u isti tren možete početi raditi sa DWG datotekama, AutoCAD® komandama i dodacima koje ste do sada koristili.

 
Kompatibilnost sa AutoCAD®-om.
DWG podrška, DWG datoteke(uključujući AutoCAD® R11 - 2010 ZwCAD omogućava korisnicima da učitavaju , editiraju i snimaju bilo koji crtež nacrtan u AutoCAD®-u (R14 – 2010) bez ikakve konverzije. Zbog svoje podrške DWG datoteka, podaci mogu biti lako izmenjeni između ZwCAD-a i AutoCAD®-a.
 
Podrška AutoCAD® komandne
Pritiskom desnog tastera miša na alatnoj traci i zatim izborom [command bar] iz meni-a, ili pritiskom tastera [F12], komandna linija se pojavljuje isto kao i kod AutoCAD®-a. Nadalje korisnici ZWCAD-a mogu koristiti AutoCAD® komande i hiljade kodova načinjenih AutoLISP-om, ADS-om i VBA
 
AutoCAD® meni, fontovi i simboli
ZwCAD ima podršku za AutoCAD® menije (.MNU), skripte (.SCR), dijaloške okvire (.DCL) i fontove (.SHX). Što znači da lako možete preneti iz AutoCAD® celokupni izgled aplikacije i nastaviti rad u svom najdražem okruženju.
 
Rasterski prikaz slike

ZwCAD podržava rasterske slike kao što su skenirani materijali, datoteke ili crteži. Podržane datoteke su BMP, GIF, JPG, TIF, PCX, itd. Prema potrebi mogu se kopirati u DWG direktno.

 
Podrška za digitalizaciju
ZwCAD podržava upotrebu tablet-a za digitalizaciju i podržava tablet menije za upis komandi.
 
3D komande

ZwCAD-ova sofisticirana 3-D mogućnost pruža izradu visoko kvalitetnih 3-D modela. Mog biti prikazani kao „wireframes“ sa maknutim skrivenim linijama, ili sa senčanim spoljašnim površinama.

 

 
Obnavljanje crteža
Upotrebom "Recover or Audit" možete obnoviti svoje crteže ako je kojim slučajem došlo do njihovih oštećenja. Ako, naprimer, dođe do pada sistema računara a crtež nije bio spremljen, ova funkcija će jednostavno povratiti Vaš ctež.
 
Tabovi za prikaz crteža

ZwCAD ima podršku za tab-ve na dnu crteža za brzo prebacivanje između prikaza crteža.

 
„Properties Palette“ i „Properties bar“
AutoCAD® ravnine (boja, ravnina, veličina teksta, debljina linja, vrsta linija, idt.), i AutoCAD® alatna traka za ravnine, vrste linija, boje i debljine linija.
 
Napredni manager za ravnine

AutoCAD® ravnine, odmrzavanje i zamrzavanje, zaključavanje i otključavanje i druge postavke.

 
MTEXT editovanje
 
AutoCAD® postavljanje kota (Dimension Style Manager)
 
Debljina linija za prikaz i ispis
 
„Real time Pan & Zoom“ i Pregled pre štampu(Print Preview)
ActiveX podrška
Uključuje trenutno  Microsoft dokumenata načinjenih u Microsoft Word-u i Microsoft Excel. Na ovaj način lako možete deliti podatke sa drugim aplikacijama ili korisnicima. Tako na primer ZwCAD crtež se lako importuje u Microsoft Word ili Excel, ili može u sebi sadržavati Word i Excel dokumente.
 
Xref Manager

Jednostavno rukovanje sa eksternim podacima.

 
Rad sa više crteža
U ZwCAD-u možete otvoriti i editovati u isto vreme do 255 datoteka (MDI). Ovaj način omogućava CAD profesionalcima pregled dva ili više crteža tokom rada. takođe se tokom rada pojedini delovi crteža mogu kopirati, izrezivati i implementirati iz jednog crteža u drugi.
 
„Drawing Explorer“ za kontrolu ravnina, blokova vrsta linija i drugog.

Explorer ZwCAD-a ima isti izgled kao i Windows Explorer tako da korisnik može lako pronaći ravnine, vrste linija, tekstuarne stilove, blokove, koordinate (UCS) i ostalo na crtežu i lako manipulisati sa njima.

 
Real Time Pan & Zoom
ZwCAD omogućava svojim korisnicima rad korištenjem Real Time Pan i Zoom-a Na ovaj način olakšava se i ubrzava prikaz crteža.
 
Neograničen broj Undo/Redo
ZwCAD omogućava neograničen broj "Undo i "Redo" komandi.
 
Visual Basic for Application (VBA)
ZwCAD ne samo da podržava AutoLISP(uključujući DCL datoteke), već ima i podršku za Microsoft Visual Basic for Applications(VBA).
 
Snimač skripti
Isto kao i makro u Word, snimač snima ono što radite, uključujući komande i koordinate.
 
„Polar tracking“ i „Object snap tracking“ podrška
„Polar tracking“ i „Object snap tracking“ pomaže Vam da crtate objekat pod željenim kutom ili u posebnoj korelaciji sa drugim objektom. Kada se uključe te dve komande privremeno poravnanje Vam omogućava da kreirate objekte na tačnoj poziciji i kutu
 
„True color“ sistem
 
Izvoz objekata kao DXF datoteka

Po želji možete crtež(ili deo crteža) izvesti u DXF datoteku.

 
„Quick Dimension“ – brzo kotiranje

Možete koristiti za označavanje više kota na jednom objektu ili editiranje postojećih kota.

 

 
Postavljanje i pregled izgleda stila teksta

Pregled izgleda teksta može se videti u „Text Style“ okviru.

 
„Express Tools“

Nova verzija ZwCAD-a sadrži u sebi više od 80 ekspresnih komandi za ubrzani rad na crtežu.

Više od 300..

…produkcijskih rešenja je napravljeno u ZwCAD-u 2007, pregled fontova, „Express tool“, izgled, OLE, itd.

 

 
Neograničen broj Undo/Redo
ZwCAD omogućuje neograničen broj "Undo i "Redo" komandi.
 
Visual Basic for Application (VBA)

ZwCAD ne samo da podržava AutoLISP(uključujući DCL datoteke), već ima i podršku za Microsoft Visual Basic for Applications(VBA).

 
Snimač skripti

Isto kao i u makro u Word, snimač snima ono što radite, uključujući komande i koordinate.

 
„Polar tracking“ i „Object snap tracking“ podrška
„Polar tracking“ i „Object snap tracking“ pomaže Vam da crtate objekt pod željenim kutom ili u posebnoj korelaciji sa drugim objektom. Kada se uključe te dvije komande privremeno poravnanje Vam omogućuje da kreirate objekte na tačnoj poziciji i kutu.