Osigurana kompatibilnost sa vodećim CAD progamima i operativnim sistemima


 

DWG podrška
Osnovni format  ZWCAD programa je DWG što znači da možete otvarati I čuvati postojećia dokumenta koja su  generisana od strane AutoCAD® programa od verzije  2.5 do 2010 bez konverzije i gubljenja podataka.

 


Komande i alijasi
ZWCAD komande i alijasi su takođe kompatibilni sa  AutoCAD-om. ZWCAD može eksportovati i importovati MNU, MNS i PGP fajlove koji definišu menije, radne alatke i alijase koji su napravljeni u AutoCAD-u.
Friendly User interfejs
ZWCAD poseduje neprevaziđenu integraciju sa Microsoft Windows-om. Podešavanje menija, radnih alatki, komandne linije, polja za crtanje, karakteristike palete i dialog box-a, a sve to u cilju da ispuni očekivanja i potrebe korisnika.
Ovo omogućava postojećim AutoCAD korisnicima da nesmetano počnu sa radom u ZwCAD-u bez ikakve dodatne obuke.

 


Kompatibilni Resource fajlovi
Svi recourse fajlovi koji su koriščeni od strane vodećih CAD platform mogu biti korišćeni i u ZwCAu. Ovo uključuje TTF i AutoCAD SHX font fajlove, , linetype (.lin) fajlove, hatch pattern (.pat) fajlove, slide (.sld) fajlove i unit (.unt) fajlove.
Podrška za operativne sistem
ZWCAD radi na  Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7 platformi